Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στην Ελλάδα το 2015

Μείωση 2,4% σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2015, σύμφωνα με έρευνα των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Με βάση την έρευνα 100 επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 2015 διαμορφώθηκε σε 587,4 εκατ. ευρώ, έναντι 592,8 εκατ. ευρώ το 2014.

Μόνο η κατηγορία των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (5 ως 15 εκατ. ευρώ) παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,6%. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 15 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση 6,7%. Επίσης και οι μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 5 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά 2,2%.

Οι αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις κατέγραψαν σαφώς καλύτερη πορεία το 2015 έναντι των επιχειρήσεων που κατά βάση απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 1,2%, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς κατέγραψαν πτώση 3,7%.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (56,4 εκατ. ευρώ, +4,1%), A.X.F. (34,3 εκατ. ευρώ, +5,1%), Pink Woman (27,8 εκατ. ευρώ, +24,1%), Staff (25,1 εκατ. ευρώ, -6,2%) και Lapin House (24,3 εκατ. ευρώ, -1,1%).

Όσον αφορά τα μικτά κέρδη, αυτά σημείωσαν μείωση 1,2% και διαμορφώθηκαν σε 202,4 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 204,8 εκατ. ευρώ το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους κατέγραψε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 35%, έναντι 34,5% το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους για τις επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 40,4%, ενώ για τις εξαγωγικές σε 20,2%.

Μείωση 0,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν καλύτερα αποτελέσματα αφού τα καθαρά τους κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,9%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 3,2%, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν ζημίες.

Τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας εκτός από την πτώση του κύκλου εργασιών εμφανίζονται και στην πορεία των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις εγχώριας αγοράς παρουσίασαν μείωση των καθαρών κερδών κατά 19,7%. Αντίθετα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 23,4%.

Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις για το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (4,7 εκατ. ευρώ, +43,8%), Mercury (3,7 εκατ. ευρώ, +123,8%), Eva Jo!!! (2,0 εκατ. ευρώ, +17,9%), Pink Woman (2,0 εκατ. ευρώ, +254,0%) και Body Talk (1,6 εκατ. ευρώ, -21,5%).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για το 2015 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ).

2015 2014 Μ%
BSB 56.422 54.210 4,1%
A.X.F. 34.251 32.575 5,1%
PINK WOMAN 27.766 22.365 24,1%
STAFF 25.099 26.748 -6,2%
LAPIN HOUSE 24.337 24.602 -1,1%
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 19.977 52.424 -61,9%
MERCURY 18.869 12.717 48,4%
MAYORAL 17.979 16.634 8,1%
BODY TALK 16.753 16.555 1,2%
UNION 3 FASHION 14.701 12.394 18,6%
OXFORD COMPANY 13.318 13.452 -1,0%
TOI&MOI 13.115 13.084 0,2%
MINERVA 12.760 12.297 3,8%
ΦΡΑΓΚΟΣ 12.515 12.432 0,7%
DIMIS 12.307 14.654 -16,0%
ΑΔΑΜΑΚΟΥ 11.734 10.392 12,9%
EVA JO!!! 11.054 10.801 2,3%
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ 10.927 8.283 31,9%
ENERGIERS 10.785 10.985 -1,8%
ΜΠΕΤΤΙΝΑ 10.673 9.914 7,7%
KOMOTEX 9.728 9.901 -1,7%
COTTON FASHION 9.693 11.492 -15,7%
DIEN 9.643 7.971 21,0%
ALTEX 9.531 7.841 21,6%
ΣΙΑΜΙΔΗΣ 8.396 6.251 34,3%
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 7.470 6.866 8,8%
ANEL 7.063 6.111 15,6%
ΠΕΡΒΕΝΗΣ 6.234 6.852 -9,0%
FOREL 5.636 5.985 -5,8%
PRETTO 5.534 5.542 -0,1%
MED 5.095 4.421 15,2%
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 5.036 5.285 -4,7%
EDWARD 4.888 4.954 -1,3%
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ 4.831 5.367 -10,0%
ΝΙΚΟΛΗΣ 4.644 3.622 28,2%
COTTON HOUSE 4.635 5.882 -21,2%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 4.408 4.096 7,6%
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ 4.400 5.210 -15,5%
ΧΑΛΙΜΟΥ 4.373 4.326 1,1%
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4.234 4.345 -2,6%