Έρευνα καταγραφής χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων ένδυσης – υπόδησης – κλωστοϋφαντουργίας

 

 

 

 

Οι Σύνδεσμοι ένδυσης (ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ) και υπόδησης (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) προγραμματίζουν να αναπτύξουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη τους στα χρηματοοικονομικά θέματα.

Στα πλαίσια αυτά έχει σχεδιαστεί το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο καταγραφής των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Η συγκέντρωση και η καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τα μέλη.

Παρακαλούμε θερμά όπως επιστρέψετε συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο ως τις 8 Δεκεμβρίου, μέσω email στο info@greekfashion.gr ή info@skee.gr, ή μέσω fax στο 2310 257 076 ή 210 32 39 159.

Ερωτηματολόγιο